show episodes
 
==="ජීවිතයේ වචන", "හොඳයි පුවත්", "ශුභාරංචි ගීත" - ශ්‍රී ලංකාවේ කතා කරන ප්‍රධාන භාෂාව=== (සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, මලයාලම්, පන්ජාබි, තෙළිඟු, ජපන්, හින්දි, උර්දු, ලන්දේසි, පෘතුගීසි, මැලේ, ගුජරාටි) // "வாழ்க்கை வார்த்தைகள்", "நல்லது செய்திகள் "," நற்செய்தி பாடல்கள் "- இலங்கையில் பேசப்படும் முக்கிய மொழி (சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம், மலையாளம், பஞ்சாபி, தெலுங்கு, ஜப்பானியம், இந்தி, உருது, டச்சு, போர்த்துகீசியம், மலாய், மொழி) // ===== "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - Main Language Spoken ...
 
Loading …
show series
 
அவருடைய சித்தத்திற்குள், இயேசுவின் அதிகாரத்தில், விடாமுயற்சியுடன், தன்னலமற்ற முறையில், விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கும்போது, நமக்குத் தேவையானதைப் பெறுவோம்By Adventist World Radio
 
சோதனையை முறியடிப்பதில் கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியை நாம் எவ்வாறு பின்பற்றுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மக்களை வழிநடத்த.By Adventist World Radio
 
சோதனையை முறியடிப்பதில் கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியை நாம் எவ்வாறு பின்பற்றுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மக்களை வழிநடத்தBy Adventist World Radio
 
சோதனையை முறியடிப்பதில் கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியை நாம் எவ்வாறு பின்பற்றுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மக்களை வழிநடத்தBy Adventist World Radio
 
ගුජරාටි භාෂාව - "ජීවිතයේ වචන".3gp / Gujarati Language - "Words of Life".3gp // કોરીંથીઓને પહેલો પત્ર 13 પ્રેમનો સર્વોત્તમ માર્ગ 1જો કે હું માણસોની અને દૂતોની ભાષામાં બોલું, પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય, તો પછી મારી બોલી ખાલી બડબડાટ કરનાર જેવી એટલે કે રણકાર કરનાર ઘંટ અને ઘોંઘાટ કરનાર થાળી જેવી છે. 2જો મારી પાસે ઈશ્વરપ્રેરિત સંદેશ આપવાની બક્ષિસ હોય, સર્વ જ…
 
ගුජරාටි භාෂාව - "ශුභාරංචිය" .3gp / Gujarati Language - "Good News".3gp
 
ගුජරාටි භාෂාව - "ද මාර්ග දෙක".mp3 / Gujarati Language - "The Two Roads".mp3 // | યોહાન 1:1 | આદિએ શબ્દ હતો, અને શબ્દ દેવની સંઘાતે હતો, અને શબ્દ દેવ હતો. | યોહાન 1:2 | તે જ આદિએ દેવની સંધાતે હતો. | યોહાન 1:3 | તેનાથી સઘળું ઉત્પન્ન થયું; એટલે જે કંઈ થયું છે તે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નહિ. | યોહાન 1:4 | તેનામાં જીવન હતું; તે જીવન માણસોનું અજવાળું હતું.…
 
ගුජරාටි - "යේසුස් වහන්සේ පෞද්ගලිකව දැන ගැනීමට ආරාධනා".3gp / Gujarati - Invitation to Know Jesus personally".3gp // કોરીંથીઓને પહેલો પત્ર 15ખ્રિસ્તનું સજીવન થવું1ભાઈઓ, જે શુભસંદેશ મેં તમને પ્રગટ કર્યો, જેનો તમે સ્વીકાર કર્યો તથા જેના પર તમારો દૃઢ વિશ્વાસ છે, તેની હું તમને યાદ અપાવવા માગું છું. 2જે સ્વરુપમાં મેં તમને શુભસંદેશ જણાવ્યો તે જ સ્વરૂપમાં ત…
 
[15]. ගුජරාටි ක්‍රිස්තියානි නමස්කාර ගීත - "පාපයේ පැල්ලම සෝදන්නේ කවුද?".3gp / Gujarati Christian Worship Songs - "Who will wash away the stain of sin?".3gp
 
=== "ජීවිතයේ වචන", "හොඳයි පුවත්", "ශුභාරංචි ගීත" - ශ්‍රී ලංකාවේ කතා කරන ප්‍රධාන භාෂාව (සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, මලයාලම්, පන්ජාබි, තෙළිඟු, ජපන්, හින්දි, උර්දු, ලන්දේසි, පෘතුගීසි, මැලේ), ගුජරාටි) / "வாழ்க்கை வார்த்தைகள்", "நல்லது செய்திகள் "," நற்செய்தி பாடல்கள் "- இலங்கையில் பேசப்படும் முக்கிய மொழி (சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம், மலையாளம், பஞ்சாபி, தெலுங…
 
[13]. Portuguese(Portugal)- "Invitation to Know Jesus Personally".3gp / පෘතුගීසි(පෘතුගාලය)-"යේසුස් වහන්සේ පුද්ගලිකව දැන ආරාධනා".3gp
 
Japanese - "My Heart for You with English".3gp / ජපන් - "මගේ හදවත ඔබ වෙනුවෙන්/ඉංග්‍රීසියෙන් // コリント人への手紙Ⅰ 13 最もすぐれたものは愛1たとえ私に、異言で話す賜物があり、また、天と地のあらゆることばを話すことができても、愛がないならただの騒音にすぎません。 2同様に、預言(託された神のことばを語る)の賜物があり、あらゆることに通じていても、また山を動かすほどの強い信仰を持っていても、愛がないなら、何の価値もないのです。 3そして、自分の財産を全部、貧しい人たちに分け与えても、また福音を宣べ伝えるために火あぶりの刑を受けても、愛がなければ、何の価値もありません。4愛は寛容であり、親切です。愛…
 
"Who is God" - Tamil Language.mp3 / "දෙවියන් යනු කවුද" - දෙමළ භාෂාව.mp3
 
[1]. Sinhala People - "Invitation to Know Jesus Personally".3gp / සිංහල මිනිස්සු - "යේසුස් වහන්සේ පෞද්ගලිකව දැන ආරාධනා".3gp
 
Sinhala Gospel Song - "The mighty works of God".3gp / සිංහල සුවිශේෂ ගීතය - "දෙවිඳුන්ගේ බලවත් ක්‍රියා"(Devidunge Balawath Kriya).3gp // 1 කොරින්ති 15 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ පුනරුජ්ජීවනය1. තවද, සහෝදරවරුනි, මා ඔබට දේශනා කළ සුබ අස්න වෙත ඔබගේ අවධානය දැන් යොමු කරනු කැමැත්තෙමි. ඔබ එය පිළිගත්තහු ය; එහි පිහිටා සිටින්නහු ය. 2. ඒ මඟින් ඔබ ගැළවීම ලබන්නහු ය. එසේ …
 
Sinhala Christian Songs - Sinhala Mashup.3gp / සිංහල ක්‍රිස්තියානි ගීත - සිංහල මැෂ්අප්.3gp
 
Sinhala Hymn - "Sacrifice your life on the cross to save me".3gp / සිංහල ගීතිකාව - “කුරුසියේදී දිවි පිදුවා මා ගලවන්නට“.3gp
 
Sinhala Gospel Song - "bale bale".3gp / සිංහල ශුභාරංචි ගීතය - "බේල් බේල්".3gp
 
Sinhala Language - "The Two Roads".mp3 / සිංහල භාෂාව - "ද මාර්ග දෙදෙනා".mp3 // ශුද්ධවර ජොහන් 1 ධර්මයාණන් මිනිසත් බව ගැනීම1. ආරම්භයේ දී, ධර්මයාණෝ 1:1 වාක්‍යයාණෝ, වචනය තෙම සිටි සේක; ධර්මයාණෝ දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සිටි සේක; ධර්මයාණෝ දෙවියන් වහන්සේ ව ම සිටි සේක.2. ආරම්භයේ දී උන් වහන්සේ, දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සිටි සේක.3. සියල්ල උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන මවන ලදී; උ…
 
Sinhala Language - "Good News".3gp / සිංහල භාෂාව - "ශුභාරංචිය".3gp
 
Sinhala - "It is True and Everybody Ought to Know it".3gp / සිංහල - "එය සත්‍ය වන අතර සෑම කෙනෙකුම එය දැනගත යුතුය".3gp // 1 කොරින්ති 13 ප්‍රේමය1. මා මිනිසුන්ගේ ද දේව දූතයන්ගේ ද භාෂාවලින් කතා කරතත් ප්‍රේමය මට නැත්නම් මම ඝෝෂා කරන ඝණ්ඨාරයකට හෝ කටුක රාවය දෙන කෛතාලමකට හෝ සමාන වෙමි.2. මතෙ 17:20; 21:21; මාක් 11:23 දිවැසි වැකි දෙසීමේ වරම මට තිබුණත්, සියලු අබ…
 
Sinhala - "Words of Life No.3 and Gospel Songs".3gp / සිංහල - "ජීවිතයේ වචන අංක 3 සහ ශුභාරංචි ගීත.3gp
 
Sinhala - "Words of Life No.4".3gp / සිංහල - "ජීවිතයේ වචන අංක 4" .3 gp/
 
[2a]. Tamil (தமிழ்) People - "Invitation to Know Jesus Personally".3gp / දෙමළ ජනතාව - "යේසුස් වහන්සේ පෞද්ගලිකව දැන ගැනීමට ආරාධනය".3gp
 
Sri Lanka Tamil Christian Song - "Vaharai".3gp / ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ක්‍රිස්තියානි ගීතය - "වහාරයි".3gp // 1 கொரிந்தியர் 151அன்றியும், சகோதரரே, நான் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறேன்; நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு, அதிலே நிலைத்திருக்கிறீர்கள்.2நான் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்தபிரகாரமாய், நீங்கள் அதைக் கைக்கொண்டி…
 
"Illangaiye" - Tamil Worship Song - We dedicate this song to all the victims who died and for the families that were affected by the Easter bombing terrorist attacks on 2019 in Sri Lanka. We pray and believe there is hope in Christ and this song will be a sound of hope over Sri Lanka and a song of prayer!! Let God heal our nation Sri Lanka…
 
Tamil Gospel Song -"Omniscient".3gp / දෙමළ ශුභාරංචි ගීතය - "සර්වඥනි".3gp
 
Tamil Language - "The Lost Son".mp3 / දෙමළ භාෂාව - "එම නැති වුණා පුතා".mp3 // யோவான் 11ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது.2அவர் ஆதியிலே தேவனோடிருந்தார்.3சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று; உண்டானதொன்றும் அவராலேயல்லாமல் உண்டாகவில்லை.4அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருந்தது…
 
Tamil(தமிழ்) - "Good News".3gp / දෙමළ - "ශුභ ආරංචිය" .3gp
 
Tamil(தமிழ்) - "Words of Life No.1 and Gospel Songs".3gp / දෙමළ - "ජීවිතයේ වචන අංක 1 සහ ශුභාරංචි ගීත".3gp // 1 கொரிந்தியர் 131நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும், அன்பு எனக்கிராவிட்டால், சத்தமிடுகிற வெண்கலம்போலவும், ஓசையிடுகிற கைத்தாளம்போலவும் இருப்பேன்.2நான் தீர்க்கதரிசன வரத்தை உடையவனாயிருந்து, சகல இரகசியங்களையும், சகல அறிவையும் அ…
 
[2b]. Indian Tamil Gospel Song - "Omniscient".3gp / ඉන්දියානු දෙමළ ශුභාරංචි ගීතය - "සර්වඥානී".3gp
 
Classic Hymns Tamil Album -"All Hail the Power".3gp / සම්භාව්‍ය ගීතිකා දෙමළ ඇල්බමය - "සියල්ලන්ම බලයට ප්‍රශංසා කරයි"
 
Classic Hymns Tamil Album - " Jagathrakshaga" - "Yelarkum Ma Unnathar"
 
Indian Tamil Christian Song - "Psalm 131 : 2".3gp / ඉන්දියානු දෙමළ ක්‍රිස්තියානි ගීතය - "ගීතාවලිය 131:2" .3gp
 
Tamil Christian Song - "El Shaddai is omnipotent".3gp / දෙමළ ක්රිස්තියානි ගීතය - "එල් ෂඩායි සර්වබලධාරී වේ".3gp
 
Sri Lanka Tamil Christian Song - "Come On".3gp / "වා හරයි"- ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ක්‍රිස්තියානි ගීතය - "වහාරයි".3gp
 
Tamil(தமிழ்) - "Jesus: Lord and Saviour".3gp / දෙමළ - "යේසුස්: ස්වාමීන් සහ ගැලවුම්කරු".3gp
 
Tamil - "Jesus: Teacher and Healer".3gp / දෙමළ - "යේසුස්: ගුරුවරයා සහ සුව කරන්නා".3gp
 
[3]. ඉංග්‍රීසි - "යේසුස්ව පුද්ගලිකව දැන ගැනීමට ආරාධනා".3gp / ஆங்கிலம் - "இயேசுவை தனிப்பட்ட முறையில் அறிய அழைப்பு" .3gp
 
ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉංග්‍රීසි ගීතිකාවක්.3gp / இலங்கைக்கான ஆங்கிலப் பாடல்.3gp // 1 Corinthians 15:1 | | Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 15:2 | | By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. 15:3 …
 
ඔබ වෙනුවෙන් අපගේ හදවත් තුළ ආශාවක් ඇත, ඔහ්! ස්වාමීනි.3gp / உங்களுக்காக எங்கள் இதயங்களில் ஏங்குகிறோம், ஆண்டவரே.3gp ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව - යෙසායා 40:25-31 ගීතය (NKJV) "යෙහෝවා කෙරෙහි බලා සිටින අය".3gp / ஆங்கிலப் பாடல் - ஏசாயா 40:25-31 பாடல் (NKJV) "கர்த்தருக்குக் காத்திருப்பவர்கள்".3gp
 
මාව ඔබේ සාමයේ නාලිකාවක් කරන්න (ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්ගේ යාච්ඤාව).3gp / என்னை உங்கள் அமைதியின் சேனலாக ஆக்குங்கள் (புனித பிரான்சிஸின் பிரார்த்தனை).3gp
 
ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායම ඉන්දියාව - "නව නිර්මාණය“.3gp / ஆங்கிலக் குழு இந்தியா - "புதிய உருவாக்கம்".3gp // John 1:1 | | In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1:2 | | The same was in the beginning with God. 1:3 | | All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 1:4 | | In him was …
 
ඉංග්‍රීසි ඉන්දියාව - "ජීවිතයේ වචන".3gp / ஆங்கில இந்தியா - "வாழ்க்கை வார்த்தைகள்".3gp
 
ඉංග්රීසි බ්රිතාන්ය -"එම මාර්ග දෙකක්".mp3 / ஆங்கிலம் பிரிட்டிஷ் - "தி இரண்டு சாலைகள் ".mp3
 
ඉංග්රීසි බ්රිතාන්ය - "ශුභාරංචිය".3gp / ஆங்கில பிரிட்டிஷ் - "நல்ல செய்தி".3gp
 
ඉංග්‍රීසි බ්‍රිතාන්‍ය - "දෙවියන් වහන්සේ මට සමාව දිය හැකිද?".3gp / ஆங்கில பிரிட்டிஷ் - "கடவுள் என்னை மன்னிக்க முடியுமா?". 3gp // 1 Corinthians 13:1 | | Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. 13:2 | | And though I have the gift of prophecy, and understand all my…
 
[4]. ஆங்கிலம் - "இயேசுவை தனிப்பட்ட முறையில் தெரிந்துகொள்ள அழைப்புகள்".3gp / Malayalam - "Invitation to Know Jesus Personally".3gp
 
மலையாள நற்செய்தி பாடு- "நீ என் தாகம்".3gp / Malayalam Gospel Song- "You Are My Thirst".3gp // 1 KORINTH 15ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം1സഹോദരരേ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പ്രസംഗിച്ചതും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതുമായ സദ്‍വാർത്ത നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അതിലാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു നില്‌ക്കുന്നത്. 2ഞാൻ നിങ്ങളോടു പ്രസംഗിച്ച ആ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന…
 
"எப்போதும் நல்லது" - மலையாள கிறிஸ்தவ பாடல் / Malayalam Christian Song - "Always Good".3gp
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login