நம்ம்பிக்கை public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
கர்த்தருக்குப பயப்படுதல் என்பது, அவருடைய பரிசுத்தத்தின் மீது பயபக்தியுடன் இருப்பது, அவருக்கு முழுமையான மரியாதை அளிப்பது மற்றும் மகத்தான மகிமை, மகத்துவமுள்ள கடவுளாக அவரைக் கௌரவிப்பது.By Adventist World Radio
 
கர்த்தரை என்றென்றும் நம்புங்கள், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய நித்தியகண்மலையாக இருக்கிறார்By Adventist World Radio
 
உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. (நீதிமொழிகள் 3: 5-6)By Adventist World Radio
 
கர்த்தரை என்றென்றும் நம்புங்கள், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய நித்தியகண்மலையாக இருக்கிறார்.By Adventist World Radio
 
நீங்கள் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாகவும் ஆசீர்வதிக்கப்படவும் விரும்புகிறீர்களா? பின்னர் உங்களைப் பற்றியும், உங்கள் பாவம், மற்றவர்கள் மற்றும் கர்த்தரைப் பற்றிய உங்கள் அணுகுமுறையில் தாழ்மையுடன் இருங்கள்.By Adventist World Radio
 
அவர் உங்களுக்கு ஏற்ற சரியான பரிசுகளை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கிறார், மேலும் அவர் தனது வாக்கை மாற்ற மாட்டார். ஏனென்றால் அவர் வாக்கு மாறாத கர்த்தர்.By Adventist World Radio
 
நாம் பெறும் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதமும் மேலே உள்ள நம்முடைய கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.By Adventist World Radio
 
நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள்வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்துக் குடித்தார்கள், பெண்கொண்டு கொடுத்தார்கள்; ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்துப்போட்டது.By Adventist World Radio
 
கர்த்தரை என்றென்றும் நம்புங்கள், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய நித்தியகண்மலையாக இருக்கிறார்By Adventist World Radio
 
உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. (நீதிமொழிகள் 3: 5-6)By Adventist World Radio
 
கர்த்தரை என்றென்றும் நம்புங்கள், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய நித்தியகண்மலையாக இருக்கிறார்By Adventist World Radio
 
இவ்வளவு நடந்தாலும், யோபு கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருந்தார். இதன் விளைவாக, நம் அனைவருக்கும், இயேசு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். அவருக்கு நடந்த அனைத்தும் இருந்தபோதிலும், இயேசு ஒரு பாவமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார், அது கர்த்தரின் தன்மையை முழுமையாக உள்ளடக்கியதுBy Adventist World Radio
 
இவ்வளவு நடந்தாலும், யோபு கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருந்தார். இதன் விளைவாக, நம் அனைவருக்கும், இயேசு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். அவருக்கு நடந்த அனைத்தும் இருந்தபோதிலும், இயேசு ஒரு பாவமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார், அது கர்த்தரின் தன்மையை முழுமையாக உள்ளடக்கியதுBy Adventist World Radio
 
தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தையும் காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும்.By Adventist World Radio
 
தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தையும் காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும்.By Adventist World Radio
 
மூன்றாவது தூதனின் செய்தி மிருகத்தையும் அவரது உருவத்தையும் வழிபடுவதற்கும் மிருகத்தின் அடையாளத்தைப் பெறுவதற்கும் எதிராக ஒரு வலுவான எச்சரிக்கையாகும் (கட்டாய ஞாயிறுஆசாரிப்பு முறை).By Adventist World Radio
 
இரண்டாவது தூதனின் செய்தி பாபிலோனின் வீழ்ச்சியை அல்லது துறவறத்தை அறிவிக்கிறது மற்றும் அது ஒரு தவறான மத அமைப்பாக அடையாளம் காட்டுகிறதுBy Adventist World Radio
 
இரண்டாவது தூதனின் செய்தி பாபிலோனின் வீழ்ச்சியை அல்லது துறவறத்தை அறிவிக்கிறது மற்றும் அது ஒரு தவறான மத அமைப்பாக அடையாளம் காட்டுகிறதுBy Adventist World Radio
 
முத்தூது செய்திகளில் முதலாவது, உலகம் முழுவதும் ஒரு செய்தியை அறிவிக்கிறது. இது மத்தேயு 24:14 இல் இயேசுவின் தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேற்றமாகும்By Adventist World Radio
 
முத்தூது செய்திகளில் முதலாவது, உலகம் முழுவதும் ஒரு செய்தியை அறிவிக்கிறது. இது மத்தேயு 24:14 இல் இயேசுவின் தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேற்றமாகும்.By Adventist World Radio
 
வெளிப்படுத்துதல் 14 இன் மூன்று தூதர்கள் கர்த்தரின் செய்திகளின் சத்ததை ஏற்றுக்கொண்டு பூமியின் நீளம் மற்றும் அகலம் முழுவதும் எச்சரிக்கையை ஒலிக்க அவருடைய முகவர்களாக முன்னேறும் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.By Adventist World Radio
 
நற்செய்தியின் நிறைவு வேலை மனிதகுலத்திற்கான தற்போதைய உண்மையின் முக்கியமான செய்திகளுடன் மூன்று தூதர்களால் நிறைவேற்றப்பட்டதாக தீர்க்கதரிசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுBy Adventist World Radio
 
சங்கீதம் 91 கர்த்தர் தனது விசுவாசமுள்ள பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பை விவரிக்கிறார். இந்த சங்கீதம் அவரது பாதுகாப்பிற்கான முன்நிபந்தனைகளை வகுக்கிறது, அவர் நம்மை பாதுகாத்து வழிநடத்துகிறார். குறிப்பாக கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் நம்மை அற்புதமாக பாதுகாக்கிறார்.By Adventist World Radio
 
நமது நம்பிக்கை கிறிஸ்துவில் இருக்கிறது, தடுப்பூசியில் அல்ல. இந்த உலகளாவிய நெருக்கடியை தீர்க்க தற்போது பலர் தடுப்பூசி மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளதை நினைத்தால் மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது.By Adventist World Radio
 
கர்த்தர் உங்களை வேட்டைக்காரனின் கண்ணியிலிருந்தும் கொடிய கொள்ளை நோயிலிருந்தும் விடுவிப்பார். . உங்களுக்கு எந்தத் தீமையும் வராது.By Adventist World Radio
 
இயேசுவின் இரண்டாவது வருகைக்குப் பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதை இந்த ஆய்வு உங்களுக்குக் காட்டும். நரகத்தைப் பற்றி பல கோட்பாடுகள் உள்ளன, அது ஒரு உண்மையான இடமா. மக்கள் நித்தியத்திற்காக எரிவார்கள் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். .By Adventist World Radio
 
மில்லினியம் என்பது பூமியையும் அதன் குடிமக்களையும் பற்றிய கர்த்தரின் தீர்ப்பைப் பற்றி நாம் புரிந்துகொள்ளும் நேரமாக இருக்கும்By Adventist World Radio
 
இயேசு தனது விசுவாசிகளை தனது இரண்டாவது வருகையில் பரலோகத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறார். இது எப்போது நடக்கும் என்பது பிதா ஒருவருக்கு மட்டுமே தெரியும்.By Adventist World Radio
 
பிரகாசமான கற்கள், தங்க வீதிகள் மற்றும் "ஒரே முத்துக்களால் செய்யப்பட்ட" வாயில்கள் கொண்ட ஒரு அற்புதமான இடம் சொர்க்கம் என்று பைபிள் கூறுகிறது (வெளிப்படுத்துதல் 21:21).By Adventist World Radio
 
மில்லினினத்தின் முடிவில், பாவிகள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள், சாத்தானுடனும் அவனது தேவதைகளுடனும் நகரத்தை சுற்றி வருவார்கள்; ஆனால் கர்த்தரிடமிருந்து வரும் நெருப்பு அவர்களைப் பறித்து பூமியைச் சுத்தப்படுத்தும். பிரபஞ்சம் இவ்வாறு . awrtamil@gmail.comBy Adventist World Radio
 
இயேசு அவர்களின் கண்களில் இருந்து ஒவ்வொரு கண்ணீரையும் துடைத்துவிடுவார், மேலும் மரணம் அல்லது துக்கம் அல்லது அழுகை அல்லது வலி இருக்காது, ஏனென்றால் முந்தைய விஷயங்கள் மறைந்துவிட்டனBy Adventist World Radio
 
2 தீமோத்தேயு அதிகாரம் 3 இல், கடைசிக் காலத்தில், ஆபத்தான காலங்கள் வரும் என்று கூறுகிறது. நாங்கள் ஆபத்தான காலங்களில் வாழ்கிறோம்.By Adventist World Radio
 
கடைசி நாட்களில், பிரச்சனை இருக்கும், ஆனால் இயேசு நம்மோடு இருப்பார், அவற்றை வெல்ல எங்களுக்கு உதவுவார் என்று இயேசு கூறுகிறார்.By Adventist World Radio
 
இயேசு பரலோகத்திற்கு ஏறிய பிறகு, ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் தொடர்ந்து சப்பாத்தை கடைபிடித்தனர்.By Adventist World Radio
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login