×
မြန်မာစာ public
[search 0]
×
Best မြန်မာစာ podcasts we could find (updated January 2020)
Best မြန်မာစာ podcasts we could find
Updated January 2020
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Join the world's best podcast app to manage your favorite shows online and play them offline on our Android and iOS apps. It's free and easy!
More
show episodes
 
Burmese / မြန်မာစကား radio program for Myanmar provided by Adventist World Radio
 
Loading …
show series
 
Keep the Sabbath (ဥပုသ္ေန႔ကိုေစာင့္ထိန္းပါ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God created all Universe (စၾက္ာ၀ဠာအားလံုးကိုဘုရားဖန္ဆင္းသည္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God gave us Sabbath day(ဥပုသ္ေန႕ကိုဘုရားသခင္ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားေပးထားသည္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
You will be prosperous (သင္ႀကီးပြါးခ်မ္းသာသူျဖစ္မည္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Are you lost in the front of God (သင္သည္ဘုရားရွင္ေရွ႕မွာေပ်ာက္ဆံုးေနသလာ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Eat regularly(အခ်ိန္မွန္မွန္စားပါ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God knowing from the whome (အမိ၀မ္းတြင္းကပင္ဘုရားရွင္သိသည္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Don't be pride (မာနမထားၾကပါနဲ႕)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Faith in Jesus (ဘုရားရွင္ကိုယံုၾကည္ပါ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Making friend with Jesus (ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မိတ္ေဆြဖြဲ႕ပါ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Trust in Jesus (ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္အားကိုးပါ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Deases we could know (သိသင့္ေသာကင္ဆာေရာဂါ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Eat according to your health ( က်န္းမာေရးႏွင့္ကိုက္ညီေသာအစာကိုစားပါ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Like as Jesus's Heart (ခရစ္ေတာ္၏ႏွလံုးသားႏွင့္တူရန္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God's love(ဘုရား၏ခ်စ္ေမတၱာ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Jesus love us (ေယရွဳကၽြန္ုပ္တို႕ကိုခ်စ္သည္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
The city of Jesus grew up (ေယရွဳႀကီးျပင္းလာေသာၿမိဳ႕)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God's love (ဘုရား၏ခ်စ္ျခင္ေမတၱာ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Visitors from the east(အေရွံျပည္မွပညာရွိမ်ား)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Good news for everyone (လူတိုင္းအတြက္သတင္းေကာင္း)By podcasts@awr.org (AWR)
 
လူသားေတြဟာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္By podcasts@awr.org (AWR)
 
About The Tithe (ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕အေၾကာင္း)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God created man,animals,Heaven ( ဘုရားရွင္သည္ လူ တိရစၦာႏွင္စၾကၤာကိုဖန္ဆင္းသည္။By podcasts@awr.org (AWR)
 
What time we rest( ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘယ္အခ်ိန္အနားယူမလဲ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God with us (ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏုပ္တို႕ႏွင့္အတူရွိသည္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God can remove our sin (ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ကိုဖယ္ရွားႏိုင္သည္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Trust God always (ဘုရားကိုအၿမဲယံုၾကည္ကိုးစားပါ)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Burden of Human (၀န္ေလးပင္ပန္းေသာလူသားမ်ား)By podcasts@awr.org (AWR)
 
God answer our praying (ဘုရားသခင္သည္ဆုေတာင္းျခင္းကိုအေျဖေပးသည္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Witness for christ (ခရစ္ေတာ္အတြက္သက္ေသခံျခင္း)By podcasts@awr.org (AWR)
 
ဘုရားအလိုေတာ္မခံသူမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္By podcasts@awr.org (AWR)
 
(ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အတိုင္းအသက္ရွင္ရန္)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Stronger Faith (ပိုမိုခိုင္မာေသာယံုၾကည္ျခင္း)By podcasts@awr.org (AWR)
 
Google login Twitter login Classic login