Tankesmien Agenda public
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Hvorfor blir ekstremister og motstandere av dagens verdensorden fascinert av Putin og hans regime i Russland?I sin nye bok «Fyrtårnet i øst - Putins Russland og vestlige ekstremister» skriver forfatter John Færseth om hvordan Russland er blitt et symbol – eller fyrtårn – for mange høyrepopulister og høyreekstremister som ønsker seg en verden som e…
 
Spesialepisode! Vi sender opptak av Tankesmien Agenda og Norsk Folkehjelps lansering av rapporten Ulikhetspandemien, med debatt mellom ungdomspolitikere. Du hører Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda, Catharina Bu, og Astrid Hoem (AUF), Synnøve Snyen (SU), Edel-Marie Haukland (KrFU), And…
 
Detaljerte rapporteringskrav, manglende medvirkning og opplevelsen av ikke å bli lyttet til som fagperson. Er det behov for en tillitsreform i spesialisthelsetjenesten, og hvordan bør den i så fall se ut?Du møter:- Eskild Hustvedt, tillitsvalgt for Fagforbundet og sykepleier ved kreftavdelingen Haukeland- Lars Erik Kjekshus Professor, Institutt for…
 
De økonomiske og sosiale forskjellene har vært økende de siste årene. Nå har koronapandemien satt et forstørrelsesglass på dem og gjort de mer synlige enn noensinne.Hva bør Norge gjøre for å få fortgang i den internasjonale fordelingen av vaksiner?Kan og bør legemiddelselskapene reguleres mer? Gjør Norge nok for å bekjempe den økende ulikheten unde…
 
Vi snakker med Marte Nilsen, seniorforsker på PRIO om det nylige kuppet i Myanmar, og spør blant annet: Hvorfor skjedde dette nå, hvordan går det med demonstrantene, hva er mulighetene for demokratisering i landet og hvilken rolle har Kina? Mathias og Catharina snakker også om Tanzanias nye president og Norads nye strategi. God påske!…
 
Martin Sandbus 2020-bok «The Economics of Belonging: A Radical Plan to Win Back the Left Behind and Achieve Prosperity for All» lover en radikal ny tilnærming til økonomisk politikk som adresserer symptomene og årsakene til ulikhet i det vestlige samfunnet i dag. Har Sandbu oppskriften på hvordan vi skal skape et samfunn som får alle med?Martin San…
 
Alle nordmenn bruker minst ti år av livet på skolebenken – de aller fleste mer enn det. Gjennom skolen skal vi alle få den kunnskapen, ferdighetene og den kompetansen vi trenger for arbeidslivet og livet ellers. Skolen bygger fellesskap i et samfunn med økende forskjeller.Men hva mener partiene om skolen? Hva har vært ideene bak reformene og endrin…
 
Norge er i FNs Sikkerhetsråd! Vi snakker med utenriksjournalist og forfatter Tove Gravdal om hva dette betyr for verden, for Norge og norsk diplomati. Vil Norge klare å manøvrere mellom de mektige vetomaktene? Mathias og Catharina er også innom "den stille pandemien", og litt om håndteringen av koronapandemien i Tanzania, Brasil og Chile.…
 
Alle vet at penger har ekstremt mye å si for hva slags liv og frihet du har. Hvorfor aksepterer vi da at kvinner har så mye mindre enn menn, mens politikerne ikke ser ut til å klare gjøre noe med det.Hvis vi fortsetter i dagens tempo, vil ikke kvinner og menn få lik lønn før tidligst i 2055. Og det retter ikke opp i at norske menn har langt større …
 
Lenge har vi hørt at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at utgiftene på statsbudsjettet øker, og snart overgår inntektene. Det er fordi befolkningen vil bestå av flere eldre som det vil koste mer å levere velferd til, samtidig som både skatteinntekter og oljeinntektene vil vokse saktere. Årets perspektivmelding viser et inndekningsbehov på 5 milli…
 
«Formålet med boka er ikke bare å vise bredden i arbeiderbevegelsen og kampene vi står i, men også å åpne organisasjonens debatter for et større publikum: Vi tar mål av oss til å være en folkebevegelse. Da må våre avveininger og dilemmaer også være tilgjengelig for folk. Dette er et bidrag til åpnere debatter om Arbeiderpartiets veivalg fremover»De…
 
Under koronakrisen har lærere gjort en ekstraordinær innsats for å gjøre skolehverdagen til tusenvis av elever så normal som mulig. Men ansatte i skolen forteller også om unødvendig detaljstyring, tidkrevende rapportering og liten innflytelse over egen arbeidshverdag.En samlet opposisjon ønsker mer tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sekto…
 
Hvordan er det å vokse opp og bo i bydeler som har dårlig omdømme? Hvordan møter vi de reelle problemene i drabantbyene, slik at vi unngår «svenske tilstander»? Møt forfatter av boken «Getto», Øyvind Holen, i samtale med rådgiver i Tankesmien Agenda, Sylo Taraku.Øyvind Holen (f. 1973) har skrevet flere bøker om drabantbyer, utenforskap og nærhistor…
 
I denne episoden er den røde tråden demokrati og diktatur, som er tittelen på boka til dagens gjest: Professor i statsvitenskap, Carl Henrik Knutsen. Vi snakker om demokratiets tilstand under koronapandemien, hva som kjennetegner et liberalt demokrati, og hva som er sammenhengen mellom demokrati og utvikling. Mathias og Catharina er også innom det …
 
Danmark har mange års erfaring med å innføre mer tillitsbasert styring og ledelse. Hva kan Norge lære?Lytte mer til fagfolk, frigjøre tid og redusere unødvendig detaljstyring og byråkrati. En samlet opposisjon ønsker en tillitsreform i offentlig sektor. Men hva er tillitsreform og hvordan gjør vi det? Danmark har mange års erfaring med å innføre me…
 
Ulikhetene øker både i Norge og i de fleste andre land. Det gjelder både ulikhet i formue og inntekt. Ulikhet kan skade tilliten, selve limet i samfunnet. Store forskjeller kan også redusere vekst og føre til maktkonsentrasjon. Dessuten vil et samfunn med store forskjeller stå i veien for et mål om like muligheter. Det er blitt et sentralt tema i s…
 
Etter finanskrisen ble mantraet at vi ikke skulle «sosialisere tap og privatisere gevinst» igjen. Da ble banker og næringsliv reddet av fellesskapet, og da aksjemarkedene tok seg opp, hadde de økonomiske forskjellene økt. Nå ser vi en ny storstilt redning av næringslivet. Myndighetene har det siste året drevet den mest ekspansive finanspolitikken s…
 
I ukas episode snakker vi med professor i utviklingsstudier Anne Waldrop om de siste måneders demonstrasjoner blant bønder i India. Hvorfor demonstrerer de? Hva skjer i indisk politikk under statsminister Modi? Hvordan påvirker korona disse demonstrasjonene? Og hva har Rihanna med det hele å gjøre? Mathias og Catharina snakker også om kuppet i Myan…
 
Få et gjenhør av Tankesmien Agendas direktesending om klima -og distriktspolitikk onsdag 10. februar 2021. Er klimapolitikken bare for byfolk som ikke skjønner betydningen av bil og fly ? Eller er det tvert imot grønn politikk som også kan gjøre det bedre å bo på bygda? Du møter:Espen Barth Eide, ArbeiderpartietAnne Beathe Tvinnereim, Senterpartiet…
 
Få et gjenhør med Tankesmien Agendas samtale om sosial ulikhet i skolen 8. februar.Det er mye bra med norsk skole. Men forskjellene øker her også. Trivsel, mestring og karakterer handler i stor grad om hvor mye utdanning og penger foreldrene dine har. Lærere fortviler over tidkrevende rapportering og målstyring. Hva er egentlig problemet i skolen i…
 
Få et gjenhør med Tankesmien Agendas frokostmøte om hvordan sikre global fordeling av koronavaksinen tirsdag 2. februar. Globalt er over 2 millioner mennesker døde av koronaviruset, nærmere 96 millioner mennesker er smittet. USA har flest i absolutte tall, men etter USA kommer India og Brasil. Andre utviklingsland som er hardt rammet er Colombia, M…
 
Få et gjenhør av Politisk ukeslutt med Trygve Svensson fra fredag 29. januar 2021. I Politisk ukeslutt oppsummerer leder for Tankesmien Agenda ukas viktigste saker sammen med kjente stemmer fra samfunnsdebatten i knappe 20 minutter før lønsj. Du møter: - Kjersti Stenseng, partisekretær Arbeiderpartiet og – Ken Andre Ottesen, forfatter og journalist…
 
Vi snakker med professor Hans Morten Haugen om WTOs TRIPS-regelverk som regulerer internasjonale patentrettigheter, inkludert rettigheter til vaksiner. Er et unntak for slike rettigheter løsningen for å sikre rettferdig fordeling av koronavaksinen? Hva gjør FN og andre aktører i COVID-19-responsen? Mathias og Catharina snakker også om den andre bøl…
 
Få et gjenhør med Tankesmien Agendas frokostmøte om beredskapskutt fredag 29 januar.Fra den første pasienten i Nordre Follo avla positiv prøve med mutert koronavirus til prøvene var analysert og tiltak kunne settes inn, tok det to uker. I Danmark utføres samme analyse på 3-5 dager. Flere, blant annet FHIs direktør, har satt dette i sammenheng med b…
 
Få et gjenhør med Tankesmien Agendas frokostmøte om beredskap tirsdag 19. januar. Flere kriser har rammet oss det siste året. Vi står midt i en pandemi som både er en helsekrise og en økonomisk krise. Kvikkleireskredet på Gjerdrum i julen var en katastrofe, og minnet oss om hvor sårbare vi er i møte med naturkreftene. På dette møtet diskuterer vi: …
 
Juleavslutning med Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Vi snakker om vaksiner, klima, solidaritetspott for flyktninger og mye annet. For ja, hva er egentlig Aps utviklingspolitikk? Blir det utviklingsminister i en regjering ledet av Støre? Og hva vil bli den nye regnskogssatsingen? Mathias og Catharina diskuterer også Vest-Sahara, budsjettav…
 
Hva er Norfund og hva driver de egentlig med? Bidrar investeringene deres til utvikling og fattigdomsreduksjon og hvorfor bruker de skatteparadis? Dette og mer til svarer Norfundsjefen, Tellef Thorleifsson på i ukas episode. Mathias og Catharina diskuterer også utviklingspolitikken i partienes programutkast og kommer med noen gode anbefalinger som …
 
Få et gjenhør med Tankesmien Agenda sitt foredrag om Keynes i krise. Økonomiprofessor Kalle Moene holder foredrag om hva vi kan lære av Keynes når vi skal gjennom krisen.Når det er krise og nedgangstid, bruker myndighetene mer penger for å øke etterspørsel og stimulere økonomien. Det gjør vi på grunn av John Maynard Keynes, en britisk økonom som le…
 
Vil vaksinen bli tilgjengelig for alle? Er det riktig å bruke bistandsmidler på å utvikle en vaksine? Hva er CEPI og hvilken rolle har de i det globale vaksinesamarbeidet? Og er et rettferdig samarbeid egentlig mulig? Vi snakker med Elen Høeg i CEPI om dette i del 2 av vår koronaspesial. Vi snakker også litt om det amerikanske valget (vi også), og …
 
Få et gjenhør med Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo sitt foredrag om gjeld, ulikhet og økonomisk krise.Økonom Amir Sufi kom i 2014 kom med boken House of Debt sammen med Atif Mian. Der viser han viktige sammenhenger mellom økonomiske kriser og voksende husholdningsgjeld. Nå kommer han til oss! 27. oktober foreleste han om sammenhengen mello…
 
Digitaliseringen har under COVID-19 skutt fart i alt fra fritid, arbeid til velferdsordninger. Kinesiske og amerikanske selskaper dominerer den digitale infrastrukturen vi bruker daglig.Vi befinner oss ved et veivalg: Norge må enten velge side, eller utvikle nasjonal digitaliseringspolitikk. Her mener vi at unge stemmer bør være sentrale. Derfor in…
 
Skattesystemet er et av de mest treffsikre verktøyene for å gjøre noe med den økende ulikheten i Norge. I det norske skattesystemet er formuesskatten per krone den skatten som omfordeler mest. Regjeringen mener derimot formuesskatten er en særnorsk skatt som er skadelig for norsk verdiskaping. Imidlertid har forsøk på å dokumentere denne påstanden …
 
Laial Janet Ayoub flyktet med familien fra et krigsherjet Libanon til Norge som fireåring. Her fikk hun noen lykkelige barneår, før alt forandret seg. Hun ble utsatt for omsorgssvikt, og etter hvert uønsket sosial kontroll, vold og overgrep.Laial endte opp med dype arr, men også en ukuelig vilje til å reise seg og bli et myndig menneske. Siden har …
 
Hva er konsekvensen av at kvinnehelse nedprioriteres? Og hva kan vi gjøre med det? Kvinner sliter med mange helseproblemer menn aldri møter på. Likevel står ikke forskning på kvinners helse i fokus. Vi tar praten om hvorfor kvinnehelse må høyere opp på agendaen!Marta Breen innleder, Femihelse livepodder, og vi diskuterer kvinnehelseforskning, barse…
 
Hvordan har koronakrisen rammet utviklingsland og verdens fattige? Når kommer det en vaksine og vil alle få den? I denne episoden dykker vi inn i det alle snakker om og tenker på, med god hjelp av Frode Forland fra Folkehelseinstituttet og Kjersti Koffeld fra Redd Barna. Vi snakker også litt om demonstrasjonene i Nigeria og annet snadder.…
 
Er norsk helsebistand innrettet på en god og riktig måte? Gir vi nok eller bør vi gi mer? Fører Norges deltakelse og støtte til positiv endring? Hør 2xdebatt med noen av Norges skarpeste på global helse: Dagfinn Høybråten, Sigrun Møgedal, Katerini Storeng, Aksel Jacobsen, Jette Christensen og Liv Signe Navarsete. NB: Utviklingspoddensialet tar en l…
 
Denne uken lanserte Agenda, sammen med Forum for Utvikling og Miljø, et notat om bærekraftige matsystemer. Det tar for seg regjeringens handlingsplan på samme tema, og kommer med kritikk, diskusjon og anbefalinger. Her får du et opptak av lanseringen, inkludert en samtale mellom Ola Westengen (NMBU) og Catharina Bu (Agenda) + debatt mellom utviklin…
 
Spesialepisode! Opptak av frokostmøte 31. januar på Kulturhuset om Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd. Vil Norge kunne fortsette å beskytte, fremme og være en kritisk forsvarer av menneskerettighetene hvis valgt? Hør utenriksminister, Ine Eriksen Søreide; stortingsrepresentant, Espen Barth Eide; nestleder i HRW, Bruno Stagno Ugarte; generalsek…
 
Visste du at Norge har spilt en viktig rolle i utviklingen av en ny ebolavaksine? Direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen forteller om det livsviktige arbeidet. Mathias og Catharina diskuterer en ny og potensielt nye ministre, Davos-møtet og skattesnusk i Angola. Anbefalingene er en tv-serie og en podkast. Hør for å få vite hvilke!…
 
I årets siste episode har vi besøk av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Han forteller hva han tenkte da han ble spurt om å bli minister, hva som har vært de største utfordringene i jobben og hva han mener med "å hjelpe dem der de er". Ikke minst kommer han med et godt og bærekraftig julegavetips på tampen. God jul fra Mathias og Catharina!…
 
I ukas episode snakker vi om nye stormakters politiske, militære og økonomiske interesser på det afrikanske kontinentet, og spesielt på Afrikas Horn. I tillegg er vi innom klimatoppmøtet i Madrid, ukas fredsprisutdeling og Norad-konferansen om digitalisering og utvikling. Ble det litt for mye buzzwords? Vi anbefaler også en bok og en podkast!…
 
Vi snakker med forfatter og høyskolelektor Camilla Bakken Øvald om oljefondet. Hvordan sikrer vi etikken i fondet, og er forvaltningen god nok for verden? I tillegg ser vi på opposisjonspartienes alternative (bistands)budsjetter, og regjeringens nye strategi for ikke-smittsomme sykdommer i utviklingspolitikken. Catharina har blitt rørt av en film, …
 
I denne episoden har vi besøk av generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs. Vi snakker med ham om gruvedrift i Kongo og om en egen menneskerettighetslov for næringslivet. Det passer jo ekstra godt siden det er OD-dagen med fokus på nettopp Kongo! I tillegg er vi innom situasjonen i Chile, nye utdanningsmål fra Verdensbanken o…
 
I denne episoden har vi besøk av professor Dan Banik fra Senter for Utvikling og Miljø, ved UiO for å diskutere bærekraftsmålene. Når verden de egentlig? Hvilken rolle spiller forskningen og privat sektor? I tillegg snakker Mathias og Catharina om statsbudsjettet og to stk. nobelpriser. Til slutt også et par anbefalinger!…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login