show episodes
 
திருத்தந்தையின் உரைகள், திருத்தந்தையின் சந்திப்புகள், திருப்பயணங்கள், விவிலியச் சிந்தனைகள், ஞாயிறு மறையுரைகள், உலக நடப்புகளின் அலசல், சாதனையாளர்களுடன் நேர்காணல், சமூகநலச் சித்திரங்கள், கிறிஸ்தவ உலக, மனிதாபிமானச் செய்திகள்.....
 
പാപ്പായുടെ പ്രബോധനങ്ങള്‍ - ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥന, പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാ പ്രഭാഷണം ആഗോള സഭാ പരിപാടികള്‍, സഭാ വാര്‍ത്തകള്‍, ബൈബിള്‍ പഠനം, സഭാദര്‍ശന പരിപാടി, അഭിമുഖം, ചിന്താമലരുകള്‍
 
These are the headlines for Thursday, November 25th - Protests have broken out in Sudan, with calls for an end to military rule and a restoration of the civilian government - A group of refugees has arrived safely in Rome by means of a human corridor allowing them to flee dangers in their countries of origin - Pope Francis urges members of Catholic Action groups to respond to humanity’s thirst for God
 
Each week, Colleen Dulle goes behind the headlines of the biggest Vatican news stories with America’s Rome correspondent Gerard O’Connell. They'll break down complicated news stories that have a whole lot of history behind them in an understandable, engaging way. Colleen and Gerard will give you the inside scoop on what people inside the Vatican are thinking, saying—and planning.
 
This podcast offers the public speeches of the Holy Father, in their original languages. (The content of this podcast is copyrighted by the Dicastery for Communication which, according to its statute, is entrusted to manage and protect the sound recordings of the Roman Pontiff, ensuring that their pastoral character and intellectual property's rights are protected when used by third parties. The content of this podcast is made available only for personal and private use and cannot be exploit ...
 
Presenting the latest news from the Vatican with excerpts and analysis of the Holy Father’s recent audiences and writings, newsmaker interviews, highlights of recent events, and feature segments- all from the heart of the Universal Church.
 
The Topical is the daily podcast from The Onion and Onion Public Radio, and the only podcast brave enough to ask: What if the news had sound effects? Join host Leslie Price each day as he barely scratches the surface of all the day’s top news stories. Journalism isn’t dead. It's using its dying breath to beg you to listen to The Topical. New episodes published every weekday by 5 a.m. Eastern time.
 
The Jeff Dornik Show is a daily live show featuring a blend of interviews and breaking news, hosted by Jeff Dornik. There are five main priorities discussed on this show, which are exposing election fraud, COVID-19 and the danger of the vaccines, our constitutional rights being stripped away, an America First agenda and rooting out the RINOs from the Republican Party.
 
Trusted Catholic news from Rome - Sponsored by the Word on Fire Institute. The John Allen Show is a bi-weekly podcast discussing news from the Vatican, as well as national and international Church affairs. New episodes will be posted every other Wednesday. John Allen Jr. is the editor of Crux, the leading Catholic news source, and is the Fellow of Church and Media at the Word on Fire Institute.
 
Welcome to Jesuitical, a podcast for young Catholics hosted by two young, lay editors at America—Zac Davis and Ashley McKinless. Each episode features a guest who offers a unique perspective on faith, culture or current events. We also bring you some of the top (and maybe more obscure) Catholic news of the week. And we'll ask: Where do we find God in all this?
 
SkyWatchTV is a new paradigm in Christian broadcasting, examining topics that most churches and Christian media prefer not to discuss. Ghosts, demons, giants, UFOs, spiritual warfare, conspiracies--topics that drive Christians to look outside the church for answers. Featuring longtime broadcaster Derek Gilbert and bestselling authors and investigators Tom Horn, Josh Peck, Joe Ardis Horn, Donna Howell, and Sharon K. Gilbert, SkyWatchTV brings you new content five days a week: Daily news updat ...
 
Full Contact Catholicism! Terry Barber and Jesse Romero are two men, by the grace of God, ready to set your soul on fire with the love of Jesus! This dynamic duo has been sharing the Catholic truth without compromise on traditional broadcast radio for eleven years – and they’re just getting started! Well-known for their straight talk and power preaching, Terry and Jesse daily inform and inspire with clarity and charity.
 
L
Looking-glass Forum

1
Looking-glass Forum

E. David Sonnenthal - S. David Carson

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly+
 
Looking-glass Forum introduces an instructive debriefing of the heavy content of today's cutting edge high-velocity news cycle. We are committed to confronting the most difficult political debates and convoluted cultural dilemmas facing modern society. We welcome you to Join the Book Club and the American revolt against the move toward the arbitrary authoritarianism of the burgeoning technetronic global government.
 
The People God broadcast brings you the latest news and intelligence analysis that others will not. Chris Dorsey hosts the broadcast along with frequent callers to the program. The latest news of the week and lawful restoration of the constitution for USA, from our English Common Law, is discussed. The broadcast also goes deep into conspiratorial events and history not talked about on any other program. The report actively fights the triad of The International ONE WORLD GOVERNMENT (UN), The ...
 
Welcome to The Hollywood Godfather Podcast. Actor, entrepreneur, philanthropist, and Mafia associate Gianni Russo best known for portraying Carlo in ‘The Godfather’ has teamed with an unlikely ally, Patrick Picciarelli, writer, retired NYPD lieutenant, and current private investigator to put together a thought-provoking, tragic, funny, and often shocking view of Gianni’s life in the mob and the movies. His counterpart and co-host, Patrick, gives his insights into the world of crime, and comm ...
 
This account at podOmatic is not longer being updated! ALL episodes are posted on the OFFICIAL website of the Iconoclast Report at http://iconoclastreport.com - go there! ABOUT THE SHOW:Have you ever wondered more about the economy, the pharmaceutical - industrial complex, gmo foods and additives and those weird stripes in the sky? The Iconcolast Report delves deeply into these subjects and more, such as the military - industrial complex and high-tech weaponry, ELF and EMF effects, intellige ...
 
Psychic babes is a podcast brought to you by Kirsten Sandefur. Don't let the name fool you, I take my gifts and my research very seriously. We discuss all the avenues of proof that psi phenomena, the paranormal, aliens, other dimensions and the occult actually exists. This podcast is for all of you who want to lead a happier, richer life but don't quite know where to start or maybe you are looking for a deeper look at the metaphysical world. We will give you that and then some!
 
Hang out with aging hipsters Ian MacDog, Anand Bhatt, The Millenial Grrl (Kayla Lynch) and me, Earl Epstein! Have a laugh. Cringe, groan and raise a brow occasionally as we try to keep the wheels from falling off the show! Talk about chemistry! A middle-aged Jew, a Scotsman, and an Indian guy - lifelong buddies who forgot to grow up - and a Carribean millennial girl with attitude. We laugh about our bizarre lives, the latest news, rumors and trends (and annoy some pretty unusual guests. in t ...
 
A lapsed quasi-satanist, a self-proclaimed science buff (with only a GCSE grade B in Physics) and a drug-addled lunatic attempt to navigate the irradiated wastelands and dung-hills of ignorance that is the Post-Truth Apocalypse. A smorgasbord of colourful language, drunken ramblings and the occasional "fact". Fact. Hosted by Ben, Gaz and Mike. Warning #explicit content!https://www.facebook.com/cuttingthroughthebull cuttingthroughthebull@yahoo.com https://soundcloud.com/cuttingthroughthebullp ...
 
This ES Monthly News Article reflects the Guardian Perspective of the Ascension Timeline (2012 Timeline) as support, both energetically and educationally, for the Galactic Families of Starseeds and the Indigo Races. This Spiritual Family has accepted the Guardianship role to support the foundation of Cosmic Citizenship as an evolutionary model for this planet and humanity, and this is a level of earth based advocacy designed for this specific group. There is absolutely no value difference gi ...
 
Loading …
show series
 
Read a transcript of this episode on FT.com https://www.ft.com/content/e08f700a-75e9-427d-b360-2a7c99c3fb24 Joe Biden and Xi Jinping have agreed to hold talks aimed at reducing tensions as US anxiety grows over China’s expanding nuclear arsenal and its recent test of a hypersonic weapon, Germany’s energy regulator said it had “temporarily suspended…
 
What do you think of when you hear the words ‘British food’? This week, to celebrate the FT Weekend Magazine’s food and drink holiday special, we’re digging in. Food critic Tim Hayward praises modern British cuisine and challenges his compatriots to be proud of their food culture. Our team visits one of the last standing eel and pie shops in London…
 
Jackson Lahmeyer is running for Senate to represent the state of Oklahoma. During this episode he explains that it was Senator James Lankford’s refusal to decertify the election that motivated him to challenge the supposed Republican. He also makes the case for why the Flip-Flopping Fuhrer Fauci should be fired, arrested and prosecuted. Sponsor: Wi…
 
New evidence has been published in a peer-reviewed scientific journal that points to a Tunguska-like explosion over the north end of the Dead Sea that destroyed a city fitting the biblical description of Sodom. Then guest Aaron Lipkin shares new research that shows some of the tribes of Israel were already in the land of Canaan when Moses and Joshu…
 
“No child is going to be abandoned twice.” That is the mission of Mustard Seed Communities, a nonprofit founded by Monsignor Gregory Ramkissoon to serve some of the most vulnerable people on earth: children and adults in low-income countries with severe mental or physical disabilities. What began as a small home for a handful of children who were l…
 
10th Syllabus Journal Entry Contact us @ Osk.thesect@gmail.com Support us @ Cash App: $Seanwendy813 Show Notes 1 Check out this Podcast: Episode 1,075 – Fact Checker Gets War Room Struggle Session (w/ Jack Posobiec, Natalie Winters, Alan Duke) https://player.fm/1BHwGwc 2 Check out this Podcast: Episode 1,060 – Patriots Have the Power Over the Debt …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login